Leveranse - Malerier på lerret


G R A F I K K    O G    K U N S T F O T O G R A F I E R

Du finner en egen informasjonsside om grafikk og kunstfotografier her:

Leveranse - Grafikk og kunstfotografier.


A K V A R E L L E R    O G    T E G N I N G E R

Du finner en egen informasjonsside om akvareller og tegninger her:

Leveranse - Akvareller og tegninger på papir.


I N T E R N A T I O N A L   A R T   I N V E S T O R / C U S T O M E R ? 
To ship art internationally is complicated but not impossible, please e-mail your request to: annbjorsvik@live.no for further information. (There are different types of shipments and Customs regulations depending on dimensions, weight, country etc.). Terms of delivery: Advance Payment before shipping. Minimum age to purchase artwork from Galleri Bjørsvik is 18. 

___________________________________________________________________________

L E V E R A N S E   -   M A L E R I    P Å    L E R R E T 

Det finnes kun ett eksemplar av hvert kunstverk.

Det produseres/selges aldri kopier/trykk/avfotograferinger/giclée/reproduksjoner av Ann K. Bjørsvik sine originale lerretmalerier, hverken nå eller i fremtiden vil det bli gitt tillatelse av kunstneren til det, du vil derfor aldri oppleve at noen andre eier et kunstverk med det samme motivet som deg dersom du investerer i et originalt lerretsmaleri av Ann K. Bjørsvik.

B i l d e k v a l i t e t   -   m a l e r i e r   p å   l e r r e t
Hvert maleri er et originalt og unikt kunstverk malt med en kunstnermaling (olje eller akryl) med høy pigmentering, fargeekthet og lysekthet. Maleriene er malt på oppspent lerret av lin eller bomull, som er preparert med gesso/grunnet og til slutt forseglet/etterbehandlet med ferniss for å sikre varige kunstverk av høyest mulig kvalitet.

S t ø r r e l s e    o g    p r i s   -   m a l e r i e r   p å   l e r r e t
Se nærmere spesifikasjoner om lerretstørrelse, pris m.m. under hvert enkelt kunstverk.

5% Kunstavgift kommer i tillegg på kunstverk i denne prisklassen (jf. Kunstavgiftsloven).


I n n r a m m i n g   -   m a l e r i e r   p å   l e r r e t
Noen malerier på lerret selges med ramme, andre uten, se nærmere informasjon under hvert enkelt kunstverk.

De aller fleste
 rammene (de på de største maleriene) er laget av heltre*, -dette med tanke på materialstyrke, stabilitet og varighet. Rammematerialet er viktig dersom maleriene er store og tunge. Trerammene er håndlaget av kunstneren selv, de er malt sorte, har en silkematt overflate med naturlig trestruktur, de er malt med en interiørmaling av høy kvalitet som er beregnet for maling av listverk og interiørdetaljer av ekte trevirke. Rammene er solid utført med innvendige møbelbeslag i hjørnesammenføyingene, og har sterke opphengsfester og påmontert stålwire ved levering. Kunstverkene leveres ferdig montert i ramme og klargjorte for å henges opp på veggen.

(*Dersom et maleri har en ramme laget av andre materialer enn heltre, så finner du informasjon om rammetype ved siden av bildet av maleriet).

De maleriene som ikke er innrammet (type deep-egde-lerreter**) leveres også med sterke opphengsfester på maleriets bakside (montert i treverket) og har påmontert stålwire, -også disse er klargjorte for å henges opp på veggen. 

(**Deep-edge-lerreter har dype lerretskanter som også er malt for at tradisjonell ramme på maleriet ikke skal være nødvendig). 

K j ø p s b e t i n g e l s e r    o g    f r a k t   a v   m a l e r i e r   p å   l e r r e t
For å kjøpe kunst her i nettgalleriet må du være fylt 18 år.
 
Forhåndsbetaling (Bestilt kunstverk må betales før det sendes/hentes/leveres). 


H E N T E   L E R R R E T S M A L E R I   I   G A L L E R I E T  
Hentetidspunkt i atelieret/galleriet i Mo i Rana kan avtales dersom du bor/er i nærheten og foretrekker å hente maleriet selv. Skal maleriet hentes av kjøper, pakkes maleriet i "lett" emballasje, ikke i trekasse, emballeringskostnader tilkommer ikke i så tilfelle. 

(Galleri Bjørsvik kan også levere malerier pakket/emballert "lett" på døren hjemme hos kunder som bor i Mo i Rana/omegn kostnadsfritt). 


S E N D E   L E R R E T S M A L E R I E R   I N N E N   N O R G E
Malerier kan sendes med et fraktselskap. Galleri Bjørsvik benytter Posten Bring, de kan overlevere kunstverket trygt på døren din, uansett hvor i landet du bor, og forsendelsen er både forsikret og sporbar, det ordner Galleri Bjørsvik før maleriet forlater galleriet. 
Fraktprisen avhenger av maleriets størrelse, vekt, transportdistanse m.m. Med Posten Bring blir fraktkostnaden for en kunstforsendelse i en ganske stor kunstfraktkasse (du kan lese mer om hva det er lengere ned på denne siden) vanligvis mellom kr. 1000,- og 3200,- (basert på Posten Bring sine fraktpriser 2021), inkludert forsikring av kunstforsendelsen og retur av tom kunstfraktkasse. Les videre for å se et konkret regneeksempel... :

F R A K T K A S S E   F O R   K U N S T   O G   R E T U R O R D N I N G   F O R   F R A K T K A S S E 
Kunstforsendelser krever ekstra solid emballering for å verne kunstverket mot støt, rystelser, fukt og/eller støv under transport. De aller fleste kunstkunder har ikke et ønske om å beholde fraktkassen, derfor har Galleri Bjørsvik en fraktordning som innebærer at du kun betaler et depositum på fraktkassen for deretter å få depositumbeløpet for fraktkassen tilbakeført til din konto straks den tomme fraktkassen er returnert til Galleri Bjørsvik. Både tur og returfrakt for kassen er allerede ordnet av Galleri Bjørsvik når du mottar maleriet. 

Fraktkassen fungerer omtrent som en koffert: Når maleriet ankommer kan du kan åpne klipslåsene på fraktkassen og forsiktig løfte maleriet ut av kassen. Ettersom Posten Bring leverer fraktkassen på døren hjemme hos deg, så kan du la dem ta med seg den tomme fraktkassen der og da, når de drar (kassen er ganske stor og tung). Alternativt så kan du beholde fraktkassen i 1-3 dager og avtale et tidspunkt for henting av fraktkassen. Isopor og annen polstring/emballasje som du mottok i kunstforsendelsen kan du legge tilbake i fraktkassen hvis plast/papir/isopor fremdeles er rent og tørt. Før retur: Lukk fraktkassen forsvarlig med klipslåsene slik den var lukket da du mottok den og klistre returadressekortet oppå lokket til fraktkassen (det er ferdig utfylt og er vedlagt maleriet når du mottar det), så er fraktkassen klar til å tas med/hentes av Posten Bring. 

H v o r f o r   d e p o s i t u m   f o r   k u n s t f r a k t k a s s e  
En spesialtilpasset transportkasse av trevirke og kryssfiner som polstres og forsegles godt er nødvendig for lerretsmalerier skal kunne transporteres på en forvarlig måte. Denne fraktkassen/emballasjekostnaden på kr. 1500 - 4500,- kommer i tillegg til fraktkostnaden. Summen dekker produksjonskostnadene av tilsvarende transportkasse: byggematerialer, beslag/låser og snekkerjobben (fraktkassene er bygd av et snekkerfirma), og prisen på fraktkasser varierer med størrelsen på lerretmaleriet. Depositumbeløpet på fraktkassen tilsvarer det beløpet Galleri Bjørsvik må betale for å få bygd og merket (info) en tilsvarende fraktkasse i tilfelle kunden beholder fraktkassen. Men depositumet på kassen blir refundert når kunden returnerer den tomme kassen ifølge avtale: Med Posten Bring, enten samtidig som kunstverket overleveres deg, eller på avtalt hentetidspunkt f. eks. dagen etter levering. 

Et konkret   p r i s e k s e m p e l   basert på Posten Bring sine fraktpriser 2021:

Et lerretmaleri med ramme i heltre str. 80 x 100 cm skal fraktes med Posten Bring fra Galleri Bjørsvik i Mo i Rana i Nordland til en bolig i Oslo: 

   Tur og retur frakt, forsendelsen er forsikret og sporbar:     
Kr. 2500,- (Mellom Galleri Bjørsvik/Mo i Rana og Oslo med Posten Bring).
+ Transportkasse/boks, polstret, for kunstforsendelse:         Kr. 3200,- (1-2 kunstverk i fraktkasse ca. str. 1 m x 1,2 m x 20 cm).
= Kostnader emballasje/transportkasse og frakt, sum:          Kr. 5700,-  (inkludert forsikret og sporbar).
Når fraktkassen er returnert til Galleri Bjørsvik tilbakebetales depositumet for fraktkassen til din konto:
   Kostnader emballasje/transportkasse og frakt, sum:          Kr. 5700,- (inkludert forsikret og sporbar).
 -Transportkasse/boks, polstret, for kunstforsendelsen:        Kr. 3200,- (tom fraktkasse).
= Fraktkostnad, TUR OG RETUR, sum totalt:                   Kr. 2500,- (Posten Bring).

Depositumbeløpet betales ut til samme konto som innbetalingen din for kunstverket kom fra. 

(Fraktpriser varierer med størrelse på malerier som skal sendes og transportlengde, dette eksempelet viser et ganske stort maleri som skal fraktes 100 mil)

NB! fraktkostnad i dette eksempelet gjelder malerier på lerret. Ikke grafikk, tegninger, akvareller og kunstfotografier som er langt rimeligere å sende. Du finner fraktpriser for kunst på papir (grafikk, tegninger, akvareller og kunstfotografier) på egen side, se link øverst på denne siden.


B e s t i l l i n g   a v   m a l e r i e r   p å   l e r r e t 

Bestillingsskjemaet her i nettgalleriet er tilpasset bestilling av grafikk og kunstfotografier (bomullsark, uinnrammet, som sendes i kartongrør/esker, med Posten). 

1) For å bestille malerier på lerret er det derfor fint om du heller kan sende en melding til mailadresse: annbjorsvik@live.no med følgende opplysninger: Ditt navn, gateadresse og postnummer, samt navn/tittel på kunstverket du ønsker å bestille. 

2) I løpet av få dager mottar du et presist pristilbud på frakt (som Galleri Bjørsvik innhenter fra Posten Bring). Er det i samsvar med det du forventet så vil du 1-3 dager etter at du har bestilt maleriet få tilsendt en faktura til din mailadresse. Prisen på maleriet inkl. 5% Kunstavgift (som kommer i tillegg på kunstverk i denne prisklassen (jf. Kunstavgiftsloven)), samt pris på fraktkasse og fraktordning vil være spesifisert på fakturaen du mottar. På faktura finner du et kontonummer for innbetaling, alternativt kan du betale med Vipps. (Også Vipps-nummeret finner du i mailen du mottar)

3) Kunstverket sendes til din adresse straks innbetalingen din er registrert. Forsendelsen vil være forsikret gjennom fraktselskapet, og sporbar, så du får et sporingsnummer tilsendt i en bekreftelsesmail fra Galleri Bjørsvik straks maleriet er sendt, med informasjon om sporings- og kollinummer på kunstforsendelsen, slik at du kan følge kunstforsendelsens transportreise på Postens nettside hvis ønskelig. 

Ta gjerne kontakt på mail annbjorsvik@live.no dersom du har spørsmål. 


___________________________________________________________________________


S P E S I A L B E S T I L L I N G E R  /  A N N E T

Ved offentlige innkjøp og/eller kjøp av kunstverk i større formater og/eller antall: 
Ta kontakt på mail annbjorsvik@live.no for et pristilbud. 
Spesialordrer må ordrebekreftes og forhåndsbetales før de settes i produksjon. Bekreftede/forhåndsbetalte spesialordrer kan ikke kanselleres eller returneres. Leveringstid på spesialordrer avhenger av volum/kompleksitet, men vil normalt være 3-4 uker.

___________________________________________________________________________


A N G R E R E T T

Generell angrerett for privatpersoner ved kjøp på internett gjelder også for kunst, du kan lese mer om det: HER. (NB! Emballasjen for en maleriforsendelse er annerledes enn emballasjen for grafikk- og kunstfotografier (som er det som beskrives på infosiden linken viser til), men Angrerettloven og returreglene hva angår forsiktighet, forsvarlig pakking og tidsfrister er nøyaktig de samme for malerier).

__________________________________________________________________________


F O R B E H O L D

Galleri Bjørsvik (Ann K. Bjørsvik) tar forbehold om alle eventuelle feil på denne nettsiden, samt kunstnerens Facebook/Instagram-side.

F. eks. eventuelle tekniske feil som skyldes forhold som er utenfor webansvarlig sin kontroll. Tar også forbehold om eventuelle prisfeil på siden/sidene. Skulle så skje vil kunden bli kontaktet pr. mail aller først og korrekt informasjon vil bli gitt, før kunstverket eventuelt sendes etter ny mailavtale med kunden. Tar videre forbehold om eventuelle utsolgte kunstverk, og eventuelle forsinkelser forårsaket av for sen leveranse fra fraktleverandør.


__________________________________________________________________________

Velkommen til en titt i galleriet! 
Velkommen til en titt i galleriet!


(Informasjonen sist oppdatert  01.03.2021)
 • alt="Bilde1"/>

  Galleriet selger kunst av den norske kunstneren Ann K. Bjørsvik og

 • alt="Bilde2"/>

  Galleri Bjørsvik tilbyr utelukkende ekte - originale - kunstverk:

 • alt="Bilde3"/>

  Blant annet unike håndmalte lerretsmalerier, tegninger, akvareller og

 • alt="Bilde4"/>

  original grafikk, samt kunstfotografier i begrensede opplag.

 • alt="Bilde5"/>

  Kunst sendes/leveres ukentlig, hele året, til kunder i hele Norge.

 

Home


Home


Home


K u n s t v e r k / d e s i g n / b i l d e r / t e k s t e r :

Copyright © 2014 - 2022 Eier/webansvarlig/kunstner Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com)
Ingen bilder, malerier, tegninger, grafikk/digitalgrafikk (D.G.A.) eller fotografier fra denne nettsiden kan kopieres, lastes ned, reproduseres, overføres, manipuleres eller på noen som helst annen måte utnyttes uten at en skriftlig tillatelse fra kunstneren, Ann K. Bjørsvik, foreligger.

Home


Home


Home


Home


Home


Home


Home


A r t / d e s i g n / p h o t o s / t e x t s :

Copyright © 2014 - 2022 Founder/webmaster/artist Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com).
All rights reserved.
All images, paintings, drawings, limited edition prints, digital graphic artwork (D.G.A.) and photographs are exclusive property and may not be copied, downloaded, reproduced, transmitted, manipulated or used in any way without written permission of the artist, Ann K. Bjørsvik.