Leveranse - Grafikk og kunstfotografier


M A L E R I E R   

Du finner en egen informasjonsside om maleriene her: 
Leveranse - Malerier på lerret


A K V A R E L L E R    O G    T E G N I N G E R

Du finner en egen informasjonsside om akvareller og tegninger her:


I N T E R N A T I O N A L   A R T   I N V E S T O R / C U S T O M E R ? 
To ship art internationally is complicated but not impossible, please e-mail your request to: annbjorsvik@live.no for further information. (There are different types of shipments and Customs regulations depending on dimensions, weight, country etc.). Terms of delivery: Advance Payment before shipping. Minimum age to purchase artwork from Galleri Bjørsvik is 18. 

___________________________________________________________________________

L E V E R A N S E   -   G R A F I K K

Grafikk som selges i Galleri Bjørsvik er av typen digitalgrafikk (DGA), -dette er originale grafiske verk: Kunstverk bygd opp strek for strek og lag på lag med digitale tegne-/maleverktøy på digital tegneflate, og må ikke forveksles med kopier/trykk/avfotograferinger/giclée/reproduksjoner av allerede eksisterende malerier/tegninger. 

Foreningen Norske Grafikere sidestiller digitalgrafikk (DGA) som er bygd opp på denne måten med digitale tegne-/maleverktøy på digital tegneflate og produsert på bomullspapir av høyeste kvalitet med lysekte pigmentfarger i ett fastsatt format og i begrenset opplag som er signert og nummerert, som originale verk på lik linje med annen grafikk som er fremstilt med eldre trykkteknikker som f. eks. litografier, serigrafi o.s.v.

Ann K. Bjørsvik følger Norske Grafikere sine etiske retningslinjer for originalgrafikk, krav til bruk av materialer av god kvalitet, stabilitet og varighet, samt foreningens etiske retningslinjer for signering og identifikasjon.

Hvert bilde blir produsert kun i én størrelse og i ett begrenset opplag. Du finner informasjon om opplagets størrelse under hvert enkelt bilde. Hvert bilde er signert og nummerert, og merkes også med grafisk teknikk, D.G.A. (digital graphic art). Bildene merkes også med T.p.l'a, som er den internasjonale benevnelsen på at kunstverket er trykket av kunstneren selv, jobben settes ikke bort, dette for at kunstneren skal ha full kontroll på at det ferdige resultatet, og hun skal vite med sikkerhet at grafikkpapir og pigmentfarger som benyttes til kunstverket holder et høyest mulig kvalitetsnivå.  

B i l d e k v a l i t e t  -  g r a f i k k
Ann K. Bjørsvik bruker Hahnemühle Photo Rag®, -et matt grafikkpapir laget av 100% bomull, til all grafikk. Dette er et høykvalitets syrefritt kunstnerpapir som ikke gulner over tid, og kunstneren bruker kun lysekte pigmentfarger (Epson UltraChrome K3™) for å sikre at sterke flotte farger og kontraster i bildene skal holde seg like flotte i generasjoner

S t ø r r e l s e   o g   p r i s  -  g r a f i k k
Du finner informasjon om bildestørrelser, pris m.m. under hvert enkelt bilde i galleriet.
Det er ikke mva (moms) på kunst, men 5% Kunstavgift i stedet for. Kunstavgift kommer i tillegg til bildeprisen (med eller uten ramme) hvis prisen på kunstverket du kjøper er kr. 2000,- eller mer (jf. Kunstavgiftsloven). 

I n n r a m m i n g   -  g r a f i k k
For å kunne tilby rimelig frakt (fraktpris på grafikk uten ramme er pr. 01.01.2021 kr. 149,-) selges grafikk uinnrammet.

Men du kan også bestille grafikk ferdig innrammet: Kostnaden tilknyttet fraktemballasje (kunstfraktkasse) for en kunstforsendelse når grafikk sendes ferdig innrammet (glass) vil tilsvare en maleriforsendelse i liten størrelse, fordi en slik kunstforsendelse må støtsikres på en helt annen måte ettersom det er glass, og leveres av Posten Bring.

Ønsker du å kjøpe grafikk ferdig innrammet kan du sende en mail til: annbjorsvik@live.no og få et konkret pristilbud.

Skal ferdig innrammet grafikk hentes, eller Galleri Bjørsvik skal levere det (i Mo i Rana/omegn), pakkes det ferdig innrammede bildet i "lett" emballasje, ikke i kunstfraktkasse, dette medfører dermed ingen ekstra frakt- eller emballasjekostnad.  

Å få innrammingsjobben gjort av Galleri Bjørsvik og kjøpe grafikk ferdig innrammet, i f. eks. en enkel stilren sort ramme, koster kr. 700,- - 2500,-, avhengig av kunstverkts størrelse/format m.m. 

K j ø p s b e t i n g e l s e r   o g   f r a k t   a v   g r a f i k k
For å kjøpe kunst her i nettgalleriet må du være fylt 18 år. 
Forhåndsbetaling (Bestilt kunstverk må betales før det sendes/hentes/leveres). 


H E N T E   G R A F I K K   I   G A L L E R I E T  
Hentetidspunkt i atelieret/galleriet i Mo i Rana kan avtales dersom du bor/er i nærheten og foretrekker å hente kunstverket selv, både uinnrammet og ferdig innrammet grafikk kan hentes. 

Skal uinnrammet grafikk hentes av kjøper, pakkes kunstverket som om det skal sendes, dette for at du skal kunne frakte det trygt hjem, men dette medfører ingen ekstra kostnad. 

(Galleri Bjørsvik kan også levere kunst på døren hjemme hos kunder som bor i Mo i Rana/omegn kostnadsfritt). 


S E N D E   G R A F I K K   I N N E N   N O R G E 
Fraktpris på grafikk uten ramme er kr. 149,- (Prisen for å sende uinnrammet grafikk pr. 01.01.2021).   
Galleri Bjørsvik benytter Posten og kunst kan sendes til deg uansett hvor i landet du bor. 
Kunstforsendelsen er både forsikret og sporbar, det ordner Galleri Bjørsvik før kunstverket forlater galleriet. 


B e s t i l l i n g   a v   g r a f i k k 


1) Fyll ut Bestillingsskjemaet og klikk på "Send"-knappen, da blir skjemaet automatisk sendt til mailadressen annbjorsvik@live.no  
2) I løpet av få dager mottar du en ordrebekreftelse, en faktura og et kontonummer for forhåndsbetaling av kunstverket du har bestilt. Du kan alternativt betale med Vipps. (Også Vipps-nummeret finner du i mailen du mottar). 
3) 1-3 dager etter registrert innbetaling er kunstverket pakket og klart til å sendes. 
(NB! Dersom du bor/er i Mo i Rana, der kunstneren har atelieret/galleriet sitt, så kan du alternativt velge å hente kunstverket i galleriet eller få det levert hjemme kostnadsfritt (i Mo i Rana/omegn). Opplys i så tilfelle om det i mailen du sender fordi avtalt leveringsmåte fremgår av faktura). 
5) Porto etter Postens fraktsatser kommer i tillegg til prisen på kunstverk som skal sendes. Pris på frakt av uinnrammet kunst (ikke knuselig) er pr. januar 2021 kr. 149,-. Kunstverket sendes/leveres til din adresse straks innbetalingen din er registrert, alternativt kan du hente i galleriet i Mo i Rana. 
Kunst som sendes: Forsendelsen vil være forsikret gjennom fraktselskapet, og sporbar, så du får et sporingsnummer tilsendt i en bekreftelsesmail fra Galleri Bjørsvik straks kunstverket er sendt, med informasjon om sporings- og kollinummer på kunstforsendelsen, slik at du kan følge kunstforsendelsens transportreise på Postens nettside hvis ønskelig. 

Både eventuell fraktpris og eventuell Kunstavgift vil bli spesifisert på faktura. 

NB! Dersom du foretrekker det så kan du alternativt sende en melding på mail til: annbjorsvik@live.no for å bestille, med de samme opplysningene som i bestillingsskjemaet: Ditt navn, gateadresse og postnummer, samt navn/tittel på kunstverket /kunstverkene du ønsker å bestille, og eventuelt andre opplysninger. 

___________________________________________________________________________

L E V E R A N S E   -   K U N S T F O T O G R A F I E R

På grunn av Hahnemühle Photo Rag® sin fremragende papirkvalitet har kunstneren valgt å benytte dette bomullspapiret også til kunstfotografiene sine. 
For info om formater/størrelser, kjøpsbetingelser og frakt m.m., se info under  L E V E R A N S E   -   G R A F I K K  ovenfor. (Info om frakt m.m. beskrevet ovenfor gjelder også for kunstfotografier).

Hvert kunstfotografi finnes kun i et begrenset opplag på 30 eksemplarer. Hvert bilde er signert og nummerert. 

Kunstfotograf-forbundene stiller en rekke krav som må imøtekommes for at et fotografi ifølge regelverket skal kunne valideres og klassifiseres som kunst. Ann K. Bjørsvik følger kunstfotograf-forbundenes etiske retningslinjer for Kunstfotografi. 

___________________________________________________________________________

S P E S I A L B E S T I L L I N G E R  /  A N N E T

Ved offentlige innkjøp og/eller kjøp av kunstverk i større formater og/eller antall: 
Ta kontakt på mail annbjorsvik@live.no for et pristilbud. 
Spesialordrer må ordrebekreftes og forhåndsbetales før de settes i produksjon. Bekreftede/forhåndsbetalte spesialordrer kan ikke kanselleres eller returneres. Leveringstid på spesialordrer avhenger av volum/kompleksitet, men vil normalt være 3-4 uker.

___________________________________________________________________________

A N G R E R E T T

Generell angrerett for privatpersoner ved kjøp på internett gjelder også for kunst, du kan lese mer om det: HER

___________________________________________________________________________

F O R B E H O L D

Galleri Bjørsvik (Ann K. Bjørsvik) tar forbehold om alle eventuelle feil på denne nettsiden, samt kunstnerens Facebook/Instagram-side.

F. eks. eventuelle tekniske feil som skyldes forhold som er utenfor webansvarlig sin kontroll. Tar også forbehold om eventuelle prisfeil på siden/sidene. Skulle så skje vil kunden bli kontaktet pr. mail aller først og korrekt informasjon vil bli gitt, før kunstverket eventuelt sendes etter ny mailavtale med kunden. Tar videre forbehold om eventuelle utsolgte kunstverk, og eventuelle forsinkelser forårsaket av for sen leveranse fra fraktleverandør.


___________________________________________________________________________

Velkommen til en titt i galleriet! 
Velkommen til en titt i galleriet!


(Informasjonen sist oppdatert  01.03.2021)
 • alt="Bilde1"/>

  Galleriet selger kunst av den norske kunstneren Ann K. Bjørsvik og

 • alt="Bilde2"/>

  Galleri Bjørsvik tilbyr utelukkende ekte - originale - kunstverk:

 • alt="Bilde3"/>

  Blant annet unike håndmalte lerretsmalerier, tegninger, akvareller og

 • alt="Bilde4"/>

  original grafikk, samt kunstfotografier i begrensede opplag.

 • alt="Bilde5"/>

  Kunst sendes/leveres ukentlig, hele året, til kunder i hele Norge.

 

Home


Home


Home


K u n s t v e r k / d e s i g n / b i l d e r / t e k s t e r :

Copyright © 2014 - 2022 Eier/webansvarlig/kunstner Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com)
Ingen bilder, malerier, tegninger, grafikk/digitalgrafikk (D.G.A.) eller fotografier fra denne nettsiden kan kopieres, lastes ned, reproduseres, overføres, manipuleres eller på noen som helst annen måte utnyttes uten at en skriftlig tillatelse fra kunstneren, Ann K. Bjørsvik, foreligger.

Home


Home


Home


Home


Home


Home


Home


A r t / d e s i g n / p h o t o s / t e x t s :

Copyright © 2014 - 2022 Founder/webmaster/artist Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com).
All rights reserved.
All images, paintings, drawings, limited edition prints, digital graphic artwork (D.G.A.) and photographs are exclusive property and may not be copied, downloaded, reproduced, transmitted, manipulated or used in any way without written permission of the artist, Ann K. Bjørsvik.