Leveranse - Akvareller og tegninger


M A L E R I E R   

Du finner en egen informasjonsside om maleriene her: 
Leveranse - Malerier på lerret


G R A F I K K    O G    K U N S T F O T O G R A F I E R


Du finner en egen informasjonsside om grafikk og kunstfotografier her:


I N T E R N A T I O N A L   A R T   I N V E S T O R / C U S T O M E R ? 
To ship art internationally is complicated but not impossible, please e-mail your request to: annbjorsvik@live.no for further information. (There are different types of shipments and Customs regulations depending on dimensions, weight, country etc.). Terms of delivery: Advance Payment before shipping. Minimum age to purchase artwork from Galleri Bjørsvik is 18. 

___________________________________________________________________________

L E V E R A N S E   -   A K V A R E L L E R    O G    T E G N I N G E R

Det finnes kun ett eksemplar av hvert kunstverk.

Det produseres/selges aldri kopier/trykk/avfotograferinger/giclée/reproduksjoner av Ann K. Bjørsvik sine originale akvareller og tegninger, hverken nå eller i fremtiden vil det bli gitt tillatelse av kunstneren til det, du vil derfor aldri oppleve at noen andre eier et kunstverk med det samme motivet som deg dersom du investerer i en original akvarell eller tegning av Ann K. Bjørsvik.

B i l d e k v a l i t e t   -   A k v a r e l l e r   o g   t e g n i n g e r 

Dette er kunst tegnet på papir med tradisjonelle tegneverktøy som kullstift/blyant, grafittblyant og fargeblyanter. Akvarellene er malt med duse vannfarger (akvarellmaling) som har høy pigmentering, fargeekthet og lysekthet. Akvarellene er ofte komplementert med kontraster tegnet med kull. Både tegninger og akvareller er malt på papir av høy materialkvalitet (tegnepapir/akvarellpapir for profesjonell kunst). Både tegninger og akvareller er etterpå forseglet/etterbehandlet med ferniss for å sikre varige kunstverk av høyest mulig kvalitet.

S t ø r r e l s e   o g   p r i s   -   A k v a r e l l e r   o g   t e g n i n g e r 
Du finner informasjon om bildestørrelser, pris m.m. under hvert enkelt bilde i galleriet.
Det er ikke mva (moms) på kunst, men 5% Kunstavgift i stedet for. Kunstavgift kommer i tillegg til bildeprisen (med eller uten ramme) hvis prisen på kunstverket du kjøper er kr. 2000,- eller mer (jf. Kunstavgiftsloven). 

I n n r a m m i n g  -   A k v a r e l l e r   o g   t e g n i n g e r 
De fleste akvareller og tegninger selges av frakthensyn uten ramme, men noen leveres ferdig montert i syre- og ligninfri passepartout med doble syre- og ligninfri bakark, slik at akvarell/tegning er klargjort for å settes inn i en ramme. Akvareller og tegninger i A5-format selges alltid ferdig innrammet med passepartout, bakark, glass og ramme. (Presis info om hva som er inkludert  finner du under hvert enkelt kunstverk).

Det er for å kunne tilby rimeligst mulig frakt (fraktpris uten ramme er pr. 01.01.2021 kr. 149,-) at de fleste akvareller og tegninger leveres uinnrammet. Men du kan også bestille akvareller og tegninger ferdig innrammet: Kostnaden tilknyttet fraktemballasje (kunstfraktkasse) for en kunstforsendelse når akvareller eller tegninger sendes ferdig innrammet (glass) vil tilsvare en maleriforsendelse i liten størrelse, fordi en slik kunstforsendelse må støtsikres på en helt annen måte ettersom det er glass, og leveres av Posten Bring.

Ønsker du å kjøpe en akvarell eller tegning ferdig innrammet kan du sende en mail til: annbjorsvik@live.no og få et konkret pristilbud.

Skal ferdig innrammet akvarell eller tegning hentes, eller Galleri Bjørsvik skal levere det (i Mo i Rana/omegn), pakkes det ferdig innrammede bildet i "lett" emballasje, ikke i kunstfraktkasse, dette medfører dermed ingen ekstra frakt- eller emballasjekostnad.  

Å få innrammingsjobben gjort av Galleri Bjørsvik og kjøpe akvarell eller tegning ferdig innrammet, i f. eks. en enkel stilren sort ramme, koster kr. 700,- - 2500,-, avhengig av kunstverkts størrelse/format m.m. 

K j ø p s b e t i n g e l s e r   o g   f r a k t   a v   a k v a r e l l e r   o g   t e g n i n g e r 
For å kjøpe kunst her i nettgalleriet må du være fylt 18 år. 
Forhåndsbetaling (Bestilt kunstverk må betales før det sendes/hentes/leveres). 


H E N T E   E N   A K V A R E L L   E L L E R   T E G N I N G   I   G A L L E R I E T   
Hentetidspunkt i atelieret/galleriet i Mo i Rana kan avtales dersom du bor/er i nærheten og foretrekker å hente kunstverket selv, både uinnrammet og ferdig innrammet kunst kan hentes. 

Skal uinnrammet kunst hentes av kjøper, pakkes kunstverket som om det skal sendes, dette for at du skal kunne frakte det trygt hjem, men dette medfører ingen ekstra kostnad. 

(Galleri Bjørsvik kan også levere kunst på døren hjemme hos kunder som bor i Mo i Rana/omegn kostnadsfritt). 

  
S E N D E   E N   A K V A R E L L   E L L E R   T E G N I N G   I N N E N   N O R G E 
Fraktpris på en akvarell eller tegning uten ramme, og små innrammede akvareller og tegninger i størrelse A5, er kr. 149,- (Prisen for å sende slik kunst pr. 01.01.2021).   
Galleri Bjørsvik benytter Posten og kunst kan sendes til deg uansett hvor i landet du bor. 
Kunstforsendelsen er både forsikret og sporbar, det ordner Galleri Bjørsvik før kunstverket forlater galleriet. 


B e s t i l l i n g   a v   a k v a r e l l   e l l e r   t e g n i n g  

1) Bestillingsskjemaet her i nettgalleriet er tilpasset bestilling av grafikk og kunstfotografier, så for å bestille akvareller eller tegninger er det derfor fint om du heller kan sende en melding til mailadresse: annbjorsvik@live.no med følgende opplysninger: Ditt navn, gateadresse og postnummer, samt navn/tittel på kunstverket du ønsker å bestille. 
2) I løpet av få dager mottar du en ordrebekreftelse, en faktura og et kontonummer for forhåndsbetaling av kunstverket du har bestilt. Du kan alternativt betale med Vipps. (Også Vipps-nummeret finner du i mailen du mottar). 
3) 1-3 dager etter registrert innbetaling er kunstverket pakket og klart til å sendes. 
(NB! Dersom du bor/er i Mo i Rana, der kunstneren har atelieret/galleriet sitt, så kan du alternativt velge å hente kunstverket i galleriet eller få det levert hjemme kostnadsfritt (i Mo i Rana/omegn). Opplys i så tilfelle om det i mailen du sender fordi avtalt leveringsmåte fremgår av faktura). 
4) Porto etter Postens fraktsatser kommer i tillegg til prisen på kunstverk som skal sendes. Pris på frakt av uinnrammet kunst (ikke knuselig) er pr. januar 2021 kr. 149,-. Kunstverket sendes/leveres til din adresse straks innbetalingen din er registrert, alternativt kan du hente i galleriet i Mo i Rana. 
Kunst som sendes: Forsendelsen vil være forsikret gjennom fraktselskapet, og sporbar, så du får et sporingsnummer tilsendt i en bekreftelsesmail fra Galleri Bjørsvik straks kunstverket er sendt, med informasjon om sporings- og kollinummer på kunstforsendelsen, slik at du kan følge kunstforsendelsens transportreise på Postens nettside hvis ønskelig. 

Både eventuell fraktpris og eventuell Kunstavgift vil bli spesifisert på faktura. 

___________________________________________________________________________

S P E S I A L B E S T I L L I N G E R  /  A N N E T

Ved offentlige innkjøp og/eller kjøp av kunstverk i større formater og/eller antall: 
Ta kontakt på mail annbjorsvik@live.no for et pristilbud. 
Spesialordrer må ordrebekreftes og forhåndsbetales før de settes i produksjon. Bekreftede/forhåndsbetalte spesialordrer kan ikke kanselleres eller returneres. Leveringstid på spesialordrer avhenger av volum/kompleksitet, men vil normalt være 3-4 uker.

___________________________________________________________________________

A N G R E R E T T

Generell angrerett for privatpersoner ved kjøp på internett gjelder også for kunst, du kan lese mer om det: HER(NB! Emballasjen for en tegning/akvarell-forsendelse er annerledes enn emballasjen for grafikk- og kunstfotografier (som er det som beskrives på infosiden linken viser til), men Angrerettloven og returreglene hva angår forsiktighet, forsvarlig pakking, returkostnader og tidsfrister er nøyaktig de samme for tegninger og akvareller).
 

___________________________________________________________________________

F O R B E H O L D

Galleri Bjørsvik (Ann K. Bjørsvik) tar forbehold om alle eventuelle feil på denne nettsiden, samt kunstnerens Facebook/Instagram-side.

F. eks. eventuelle tekniske feil som skyldes forhold som er utenfor webansvarlig sin kontroll. Tar også forbehold om eventuelle prisfeil på siden/sidene. Skulle så skje vil kunden bli kontaktet pr. mail aller først og korrekt informasjon vil bli gitt, før kunstverket eventuelt sendes etter ny mailavtale med kunden. Tar videre forbehold om eventuelle utsolgte kunstverk, og eventuelle forsinkelser forårsaket av for sen leveranse fra fraktleverandør.


___________________________________________________________________________

Velkommen til en titt i galleriet! 
Velkommen til en titt i galleriet!


(Informasjonen sist oppdatert  01.03.2021)
 • alt="Bilde1"/>

  Galleriet selger kunst av den norske kunstneren Ann K. Bjørsvik og

 • alt="Bilde2"/>

  Galleri Bjørsvik tilbyr utelukkende ekte - originale - kunstverk:

 • alt="Bilde3"/>

  Blant annet unike håndmalte lerretsmalerier, tegninger, akvareller og

 • alt="Bilde4"/>

  original grafikk, samt kunstfotografier i begrensede opplag.

 • alt="Bilde5"/>

  Kunst sendes/leveres ukentlig, hele året, til kunder i hele Norge.

 

Home


Home


Home


K u n s t v e r k / d e s i g n / b i l d e r / t e k s t e r :

Copyright © 2014 - 2022 Eier/webansvarlig/kunstner Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com)
Ingen bilder, malerier, tegninger, grafikk/digitalgrafikk (D.G.A.) eller fotografier fra denne nettsiden kan kopieres, lastes ned, reproduseres, overføres, manipuleres eller på noen som helst annen måte utnyttes uten at en skriftlig tillatelse fra kunstneren, Ann K. Bjørsvik, foreligger.

Home


Home


Home


Home


Home


Home


Home


A r t / d e s i g n / p h o t o s / t e x t s :

Copyright © 2014 - 2022 Founder/webmaster/artist Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com).
All rights reserved.
All images, paintings, drawings, limited edition prints, digital graphic artwork (D.G.A.) and photographs are exclusive property and may not be copied, downloaded, reproduced, transmitted, manipulated or used in any way without written permission of the artist, Ann K. Bjørsvik.