• alt="Bilde1"/>

  Galleriet selger kunst av den norske kunstneren Ann K. Bjørsvik og

 • alt="Bilde2"/>

  Galleri Bjørsvik tilbyr utelukkende ekte - originale - kunstverk:

 • alt="Bilde3"/>

  Blant annet unike håndmalte lerretsmalerier, tegninger, akvareller og

 • alt="Bilde4"/>

  original grafikk, samt kunstfotografier i begrensede opplag.

 • alt="Bilde5"/>

  Kunst sendes/leveres ukentlig, hele året, til kunder i hele Norge.


KUNSTTEKNISK KVALITET


MALERI 


Det finnes kun ett eksemplar av hvert kunstverk.

Når du kjøper et originalt maleri malt på f. eks. linlerret av Galleri Bjørsvik så er du den eneste som eier både kunstverket og motivet, fordi Galleri Bjørsvik har valgt å ikke selge - eller tillate andre å produsere/selge - det som kalles kopi/ trykk/ kopitrykk/ avfotografering/ plakat/ print/ giclée/ reproduksjon av Ann K. Bjørsvik sine malerier. 


Kvalitetssikring av malerier

Hvert maleri er et originalt og unikt kunstverk malt med en kunstmaling (olje eller akryl, se info om det under hvert enkelt kunstverk) av høy kvalitet: høy pigmentering, fargeekthet og lysekthet. De fleste maleriene i Galleri Bjørsvik er malt på oppspent lerret av lin eller bomull, som er preparert med gesso/grunnet og til slutt forseglet/etterbehandlet med ferniss for å sikre varige kunstverk av høyest mulig kvalitet. Et maleriet malt på annet materiale enn lerret vil det være opplyst om under hvert enkelt kunstverk.


Forskjellige typer lerreter, rammer og monteringsmåter 

De maleriene i galleriet som har synlige sorte rammer, har rammer laget av heltre*, -dette med tanke på materialstyrke, stabilitet og varighet. Rammematerialet er viktig dersom maleriene er store og tunge. 

Disse trerammer er håndlaget av kunstneren selv. Disse er malt sorte, har en silkematt overflate med naturlig trestruktur, og de er malt med en interiørmaling av høy kvalitet som er beregnet for maling av listverk og interiørdetaljer av ekte trevirke. 

Disse trerammene er solid utført med innvendige møbelbeslag i hjørnesammenføyingene, og har sterke opphengsfester og påmontert stålwire ved levering. Kunstverkene leveres ferdig montert i ramme og klargjorte for å henges opp på veggen.

(*Dersom et maleri har en ramme laget av andre materialer enn heltre, så finner du informasjon om rammetype under info om kunstverket).

De maleriene som ikke er innrammet (dette er type deep-egde-lerreter**) leveres også med sterke opphengsfester på maleriets bakside (montert i treverket) og har påmontert stålwire, -også disse er klargjorte for å henges opp på veggen.

(**Deep-edge-lerreter har dype lerretskanter som også er malt som en del av selve kunstverket, tradisjonell utvendig ramme på et slikt maleri er ikke nødvendig).
 

________________


GRAFIKK


All grafikk som selges i Galleri Bjørsvik er originale grafiske verk og godkjent grafisk kunst. 

Galleriet selger følgende originalgrafikk: Linosnitt, Tresnitt og DGA.

Ann K. Bjørsvik følger foreningen Norske Grafikere sine etiske retningslinjer for originalgrafikk.


Linosnitt og Tresnitt er begge såkalt høytrykk-teknikker: Motivet skjæres ut i en plate av tre eller linoleum, arbeidsverktøy er kniver, meisler og andre spikkeverktøy. Den ferdigsstilte platen påføres deretter farge, før bildet trykkes på papir ett etter ett. Høytrykksteknikker har eksistert i minst 600 år. 

DGA er en grafikkteknikk som ble tatt i bruk av kunstnerne på 1990-tallet, så teknikken er ny i kunsthistorisk sammenheng, men ettersom det nå er 30 år siden DGA ble tatt i bruk og etter få år ble likestilt med de eldre trykkteknikkene som Linosnitt og Tresnitt, så kan vel DGA knapt omtales som en "ny grafisk teknikk" nå lenger. Her er litt kort info om DGA:

Originalgrafikk av type DGA er skapt digitalt, ikke bare trykt digitalt. 

DGA (Digitalt Grafisk Arbeid/ Digitalt grafisk kunstverk/ Digital Graphic Artwork) er enkelt forklart kunst skapt med digitale arbeidsverktøy: 
Digitale malepensler, digitale blyanter, digitale malekniver, digitale ripeverktøy, o.s.v. Kunstneren kan med digitale tegneverktøy frihåndstegne på en glassplate (digitalt tegnebrett) i stedet for på en litostein/metallplate/treplate/linoleumsplate o.l. gamle tradisjonelle trykkmatriser.

Digitalt grafisk kunstverk (DGA) må med andre ord ikke forveksles med kopi/ trykk/ kopitrykk/ avfotografering/ print/ plakat/ giclée/ reproduksjon av et allerede eksisterende kunstverk (tegning/akvarell/maleri) som opprinnelig ble skapt på ark/lerret med tradisjonelle tegne/maleverktøy fordi kopi/reproduksjon av tegning/akvarell/maleri er ikke originalgrafikk/kunsttrykk. (Helt uavhengig av kvaliteten på kopi/trykk/giclée) Et digitalt trykk må være skapt digitalt, ikke bare trykt digitalt, for å klassifiseres som originalgrafikk og dermed kunne selges som kunst.

All grafikk solgt av Galleri Bjørsvik/Ann K. Bjørsvik er originalgrafikk og ikke kopier av tegninger, akvareller eller malerier.

Originalgrafikk DGA er likestilt eldre trykkteknikker, som f. eks. litografi, linosnitt og tresnitt.


Litt mer inngående info om grafisk kunst DGA for spesielt interesserte: 

Et DGA anses som en digital trykkplate/matriks/matrix, et DGA er et grafisk blads (kunstverkets) opprinnelse.

Et originalt digitalt grafisk kunstverk er skapt digitalt: tegnet/malt med digitale kreative arbeidsverktøy, og motivet oppstår i den fysiske verden aller første gang i det at det grafisk bladet trykkes, på lik linje som med annen orginalgrafikk/kunstgrafikk.

Et DGA som er klargjort for prøvetrykk er for et digitalgrafisk kunstverk det samme som en litografistein klargjort for prøvetrykk er for et litografi. (Jf. Foreningen Norske Grafikere sine etiske retningslinjer for originalgrafikk): Det å klargjøre en litostein for trykk kan ta f. eks. 20-50 arbeidstimer og etterpå bruker kunstneren masse tid til prøvetrykking og finjusteringer før opplaget kan trykkes, og trykkingen tar også utallige dager. Det samme gjelder et DGA: Det å klargjøre et DGA for trykk kan ta f. eks. 20-50 arbeidstimer, og etterpå bruker kunstneren masse tid til prøvetrykking og finjusteringer før opplaget kan trykkes, og trykkingen tar også utallige dager.

Det er derfor Foreningen Norske Grafikere likestiller originale digitalgrafiske arbeider (DGA), som er bygd opp på denne måten med digitale tegne/ male/ kreative verktøy på digital tegneflate og produsert på bomullspapir av høyeste kvalitet med lysekte pigmentfarger i ett fastsatt format og i begrenset opplag som er signert og nummerert, som originale verk, på lik linje med annen original grafikk som er fremstilt med eldre trykkteknikker, som f. eks. linosnitt, litografier, tresnitt o.s.v. 

Ann K. Bjørsvik følger Norske Grafikere sine etiske retningslinjer for originalgrafikk, krav til bruk av materialer av god kvalitet, stabilitet og varighet, samt foreningens etiske retningslinjer for signering og identifikasjon.


Verifisering og validering av grafiske blad til bruk i produksjon av grafisk kunst - originalgrafikk

Hvert grafisk blad blir produsert kun i én størrelse og i ett begrenset opplag. Du finner informasjon om både trykkets format og opplagets størrelse under hvert enkelt grafiske verk her i nettgalleriet. 

Hvert grafiske blad i opplaget blir signert av kunstneren og nummerert, det merkes også med grafisk teknikk. 

Hvert digitalgrafiske blad merkes i tillegg med T.p.l'a, som er den internasjonale benevnelsen på at kunstverket er trykket av kunstneren selv. 

Ann K. Bjørsvik setter aldri bort trykkjobb til 3. part, dette for at kunstneren selv skal ha full kontroll på at det ferdige resultatet og med sikkerhet vite at det grafikkpapiret m.m. og de pigmentfarger som benyttes til kunstverkene hun selger holder et høyest mulig kvalitetsnivå.


Kvalitetssikring av grafisk kunst

Til trykk av grafisk kunst av typen originalgrafikk DGA benyttes Hahnemühle Photo Rag®, -et matt grafikkpapir laget av 100% bomull. Slikt høykvalitets syrefritt bomullspapir gulner ikke over tid, og lysekte pigmentfarger (Epson UltraChrome K3™) sikrer at sterke flotte farger og kontraster i bildene holder seg flotte i generasjoner.

Til trykk av grafisk kunst av typen linosnitt og tresnitt benytter kunstneren et matt tre- og syrefritt, aldersbestandig, papir av høy kvalitet, spesielt godt egnet for høytrykksteknikkene. Farge som benyttes har både høy pigmenteringsgrad og høy uv-resistens.

Grafikk på papir bør rammes inn med passepartout i ramme bak glass før det henges opp på veggen. 

Grafikk selges som standard uinnrammet, dette for å kunne tilby kunder rimeligst mulig frakt.
Grafikk i små formater/størrelser selges i enkelte tilfeller ferdig innrammet med passepartout, bakark, glass og ramme. (Dette kan gjelde noen eksemplarer grafikk av typen linosnitt og tresnitt i galleriet). 
Presis info om hva som er inkludert i kunstleveransen finner du under hvert enkelt kunstverk. 
 

________________


AKVARELL


Det finnes kun ett eksemplar av hvert kunstverk.

Når du kjøper en akvarell av Galleri Bjørsvik så er du den eneste som eier både kunstverket og motivet, fordi Galleri Bjørsvik har valgt å ikke selge - eller tillate andre å produsere/selge - det som kalles kopi/ trykk/ kopitrykk/ avfotografering/ plakat/ print/ giclée/ reproduksjon av Ann K. Bjørsvik sine akvarellmalerier. 


Kvalitetssikring av akvareller

Hver akvarell er et originalt og unikt kunstverk malt med duse vannfarger (akvarellmaling) som har høy pigmentering, fargeekthet og lysekthet. Akvarellene er ofte komplementert med kontraster tegnet med kull. 

Akvareller er malt på et tre- og syrefritt, aldersbestandig, akvarellpapir av høy kvalitet. Akvareller er etterpå forseglet/etterbehandlet med ferniss for å sikre varige kunstverk av høyest mulig kvalitet.

En akvarell bør rammes inn med passepartout i ramme bak glass før det henges opp på veggen. 

Akvareller selges som standard uinnrammet, dette for å kunne tilby kunder rimeligst mulig frakt.
Noen akvareller leveres ferdig montert i syre- og ligninfri passepartout med doble syre- og ligninfri bakark, slik at akvarellen er klargjort for å settes inn i en ramme når du mottar den. 
Akvareller i A5-format (små) selges alltid ferdig innrammet med passepartout, bakark, glass og ramme. 
Presis info om hva som er inkludert i kunstleveransen finner du under hvert enkelt kunstverk.


________________


TEGNINGER


Det finnes kun ett eksemplar av hvert kunstverk.

Når du kjøper en tegning av Galleri Bjørsvik så er du den eneste som eier både kunstverket og motivet, fordi Galleri Bjørsvik har valgt å ikke selge - eller tillate andre å produsere/selge - det som kalles kopi/ trykk/ kopitrykk/ avfotografering/ plakat/ print/ giclée/ reproduksjon av Ann K. Bjørsvik sine tegninger. 


Kvalitetssikring av tegninger

Hvert tegning er et originalt og unikt kunstverk tegnet på papir med tradisjonelle tegneverktøy som kullstift/blyant, grafittblyant og fargeblyanter. 

Tegninger er tegnet på et tre- og syrefritt, aldersbestandig, tegnepapir av høy materialkvalitet. Tegningene er etterpå forseglet/etterbehandlet med ferniss for å sikre varige kunstverk av høyest mulig kvalitet.

En tegning bør rammes inn med passepartout i ramme bak glass før det henges opp på veggen. 

Tegninger selges som standard uinnrammet, dette for å kunne tilby kunder rimeligst mulig frakt.
Noen tegninger leveres ferdig montert i syre- og ligninfri passepartout med doble syre- og ligninfri bakark, slik at tegningen er klargjort for å settes inn i en ramme når du mottar den. 
Tegninger i A5-format selges alltid ferdig innrammet med passepartout, bakark, glass og ramme. 
Presis info om hva som er inkludert i kunstleveransen finner du under hvert enkelt kunstverk.


________________


KUNSTFOTOGRAFIER


Hvert kunstfotografi finnes kun i et begrenset opplag på (maks) 30 eksemplarer. 

Kunstfotograf-forbundene stiller en rekke krav som må imøtekommes for at et fotografi ifølge regelverket skal kunne valideres og klassifiseres som kunst. Ann K. Bjørsvik følger kunstfotograf-forbundenes etiske retningslinjer for Kunstfotografi.


Verifisering og validering av kunstfotografier

Hvert kunstfotografi blir produsert kun i én størrelse. Du finner informasjon om fotografiets format og opplagets størrelse under hvert enkelt kunstfotografi her i nettgalleriet. 

Hvert kunstfotografi i opplaget er nummerert og signert av kunstneren, i tillegg merkes også bildet med kunstteknikken Foto. 

Ann K. Bjørsvik setter aldri bort trykkjobben til 3. part, dette for at kunstneren skal ha full kontroll på at det ferdige resultatet og hun med sikkerhet skal vite at det grafikkpapiret og de pigmentfarger som benyttes til kunstverkene hun selger holder et høyest mulig kvalitetsnivå.


Kvalitetssikring av kunstfotografier

Til fremstilling av kunstfotografi benyttes et matt høykvalitets papir av 100% bomull, Hahnemühle Photo Rag®, som ikke gulner over tid. Dersom et opplag av et Kunstfotografi er trykket på et annet materiale enn bomullspapir så informeres det om dette under det spesifikke Kunstfotografiet her i nettgalleriet.

Lysekte pigmentfarger (Epson UltraChrome K3™) sikrer at fargenyanser og kontraster i fotografiene har særs god kvalitet og forblir sterke og kontrastrike i generasjoner.

Kunstfotografier bør rammes inn med passepartout i ramme bak glass før det henges opp på veggen. 

Kunstfotografier selges som standard uinnrammet, dette for å kunne tilby kunder rimeligst mulig frakt.

Velkommen til en titt i galleriet!
Velkommen til en titt i galleriet!


(Informasjonen sist oppdatert 04.03.2023)
 

Home


Home


Home


K u n s t v e r k / d e s i g n / b i l d e r / t e k s t :

Copyright © 2014 - 2024 Eier/webansvarlig/kunstner Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com)
Ingen bilder, malerier, tegninger, grafikk/digitalgrafikk (D.G.A.) eller fotografier fra denne nettsiden kan kopieres, lastes ned, reproduseres, overføres, manipuleres eller på noen som helst annen måte utnyttes uten at en skriftlig tillatelse fra kunstneren, Ann K. Bjørsvik, foreligger.

Home


Home


Home


Home


Home


Home


Home


A r t / d e s i g n / p h o t o s / t e x t s :

Copyright © 2014 - 2024 Founder/webmaster/artist Ann K. Bjørsvik (galleribjorsvik.com).
All rights reserved.
All images, paintings, drawings, limited edition prints, digital graphic artwork (D.G.A.) and photographs are exclusive property and may not be copied, downloaded, reproduced, transmitted, manipulated or used in any way without written permission of the artist, Ann K. Bjørsvik.